Eigendomsbewijs huis

De eigendomsakte laat zien wat er wettelijk is vastgelegd bij de laatste eigendomsovergang van een huis, appartement of bedrijfspand.

Wat staat er in een Eigendomsbewijs?

Het Eigendomsbewijs is een kopie van de originele akte, zoals bij de notaris ondertekend en bevat de actuele informatie uit het openbaar register van het Kadaster. In dit bewijs van eigendom staat bijvoorbeeld wie de gerechtigden zijn bij een perceel. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook een persoon die het recht heeft om er gebruik van te maken (bijv. de erfpachter). Het geeft je inzicht in eigendomstoestand, woninggegevens, eventuele gebruiksbeperkingen en belangrijke aantekeningen, bijvoorbeeld als er sprake is van bodemverontreiniging. Kadasterservice levert de laatst ingeschreven akte, tenzij anders aangegeven.
In de Eigendomsakte vind je de volgende gegevens:

• de kadastraal gerechtigde(n) (gegevens van een persoon of bedrijf);
• de locatie van het perceel (de unieke kadastrale aanduiding en het adres);
• de oppervlakte*;
• het koopjaar*;
• de koopsom*;
• de zakelijke rechten;
• eventuele belemmeringen;
• eventuele aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht.

Wat kun je ermee?

De eigendomsakte kun je bijvoorbeeld gebruiken om de beschikkingsbevoegdheid te onderzoeken van de gerechtigde. Mogelijk staan er erfdienstbaarheden in beschreven waar je rekening mee moet houden of andere belangrijke bepalingen.

Wat krijg je geleverd?

Als je het Eigendomsbewijs opvraagt, krijg je een kopie afschrift van de betreffende akte zoals vermeld bij de huidige eigenaar in de kadastrale boekhouding. Betreft de laatste akte een Ruilverkavelingsakte of betreft het titelonderzoek dan ontvang je het product Eigendomsinformatie. Die akte kan namelijk niet altijd worden geleverd. Het product Eigendomsinformatie is een uittreksel van die akte.

Voor welke locatie zoek je een Eigendomsbewijs?

Ik zoek via een

Adres / postcode

Ik zoek via een

kadastraal nummer

ik zoek via een

perceel op de kaart