Je bent het eigendomsbewijs kwijt van je woning of een ander perceel en dat is heel vervelend. Bij Kadaster Service kunt je eenvoudig een kopie opvragen van die akte.

Wat staat er in een Eigendomsbewijs?

In het eigendomsbewijs staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in het eigendomsbewijs; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kun je een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. Je ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

Kopie Eigendomsbewijs opvragen

Het notariƫle eigendomsbewijs is het gewaarmerkt document van wie de eigenaar is van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning). Het eigendomsbewijs wordt opgemaakt bij een notaris (het passeren). De notaris schrijft de akte in bij het Kadaster. Het eigendomsbewijs kan opgevraagd worden van elk soort onroerend goed door iedereen die belangstelling heeft in het document. Als je het eigendomsbewijs kwijt bent geraakt dan kun je het document direct opvragen bij Kadaster Service.

Van welke locatie ben je het Eigendomsbewijs kwijt?

het betreft

Adres / postcode

het betreft

kadastraal nummer

het betreft

een perceel dat ik aangeef op de kaart

Succes met je bestelling