Eigendomsbewijs / Eigendomsakte huis opvragen

Het Eigendomsbewijs laat zien wat er wettelijk is vastgelegd bij de laatste eigendomsovergang van een woning, appartement of bedrijfspand.
Maar dat kan ook van een weiland, een perceel grond, een bos of water zijn.

Naast de productnaam Eigendomsakte zijn er nog andere namen in gebruik voor dit document.
Dat zijn:

 • Eigendomsbewijs;
 • Akte van levering en Leveringsakte;
 • Koopakte;
 • Eigendomspapieren;
 • Overschrijving Hyp4.

Wat staat er in een Eigendomsbewijs van een huis?

In de Eigendomsakte van een huis staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in de eigendomsakte; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom*, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kunt u een afschrift (kopie) van de eigendomsakte aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. U ontvangt altijd de meest recente eigendomsakte.

De meest recente akte kan ook zijn:

 • een akte van ruiling;
 • een verklaring van erfrecht; verdeling;
 • een verkoop van erfpacht of opstal;
 • een akte van inbreng;
 • de splitsing in appartementsrechten;
 • of een akte van Ruilverkaveling.

Wat kunt u met een eigendomsakte?

De Eigendomsakte kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de beschikkingsbevoegdheid te onderzoeken van de gerechtigde (de eigenaar). Mogelijk staan er erfdienstbaarheden in beschreven waar je rekening mee moet houden of andere belangrijke bepalingen.
Ook als u de Eigendomspapieren van uw huis kwijt bent kunt u deze hier eenvoudig opvragen.

De Eigendomsakte geeft aan dat op enig moment in het verleden de in de akte genoemde koper (verkrijger) eigenaar is geworden. Het is daarom raadzaam om het Eigendomspakket te bestellen. Daarmee ontvangt u ook het product Eigendomsinformatie en dat toont dat de koper ook op dit moment nog de eigenaar is.

Wat krijgt u geleverd bij het opvragen van het eigendomsbewijs?

Als u de Eigendomsakte opvraagt, krijgt u een kopie afschrift van de betreffende akte zoals vermeld bij de huidige eigenaar in de kadastrale database. Betreft de laatste eigendomsakte een Ruilverkavelingsakte of betreft het een titelonderzoek dan ontvang u het product Eigendomsinformatie. Die akte kan namelijk niet altijd worden geleverd. Het product Eigendomsinformatie is een uittreksel van die akte.

De Eigendomsakte toont de volgende gegevens:

• de kadastrale eigenaren (gegevens van een persoon of bedrijf);
• de locatie van het perceel (de unieke kadastrale aanduiding en het adres);
• de oppervlakte*;
• het koopjaar*;
• de koopsom*;
• de zakelijke rechten (eigendom, opstal, erfpacht e.a.);
• eventuele belemmeringen (Monument, Verontreiniging).

* zie de uitzonderingen

Heeft u een Kadastraal nummer van een perceel dan kunt u daar ook de Eigendomsakte van bestellen. Zo ook van een perceel zonder adres zoals een landbouwperceel, een bos, braak liggend terrein of een loods, Dat kan via onderstaande optie "ik zoek via perceel op de kaart",

Natuurlijk kunt u ook de andere kadastrale producten van een adres, kadastraal nummer of van een perceel via de kaart bij ons bestellen.
Denk dan aan Hypotheekinformatie, Eigendomsinformatie en de Kadastrale kaart.

Van welke locatie zoekt u een Eigendomsbewijs?

van een

Adres / postcode

van een

kadastraal nummer

van een

perceel via de kaart