Kadaster eigenaar perceel

Hier zie je wie er op dit moment de juridische eigenaar is van een woning, bedrijfspand en ieder ander soort kadastraal object!

Wat is Eigendomsinformatie?

Ben je op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan het product Eigendomsinformatie van Kadaster Service. Hiermee krijg je informatie over een woning, appartement, perceel grond, bos, weiland of parkeerplaats enz. Deze informatie kan je helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis.

Welke gegevens bevat Eigenaar Informatie?

De Eigendomsinformatie bevat in het kort de informatie van de actuele eigendomsakte uit het openbaar register. In dit uittreksel staat bijvoorbeeld wie de gerechtigden zijn bij een perceel. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook een persoon die het recht heeft om er gebruik van te maken. Het geeft u inzicht in eigendomssituatie, woninggegevens, eventuele gebruiksbeperkingen en belangrijke aantekeningen, bijvoorbeeld als er sprake is van bodemverontreiniging.

U ziet:

  • De kadastrale eigenaar (persoon of bedrijf/instantie)
  • De plaats van het perceel (de kadastrale aanduiding en het adres)
  • De oppervlakte (niet bij appartementen)
  • Koopjaar*
  • Koopsom*
  • De zakelijke rechten
  • Eventuele belemmeringen
  • Eventuele aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht

* zie de uitzonderingen <link naar aparte pagina die ook in de footer komt

Tip

Bekijk ook het product Eigendomsbewijs. Als je het Eigendomsbewijs opvraagt, krijg je een kopie afschrift van de betreffende akte zoals vermeld bij de huidige eigenaar in de kadastrale boekhouding. Hierin staan alle van belang zijnde gegevens bij de laatste eigendomsovergang. Bekijk ook de Voordeel Pakketten tegen een zeer scherpe prijs.

Voor welk perceel zoek je Eigenaar gegevens?

Ik zoek via een

Adres / postcode

Ik zoek via een

kadastraal nummer

ik zoek via een

perceel op de kaart