Kadaster Perceelgrens

Wilt u een schutting plaatsen? Een boom planten aan de rand van uw tuin? Of een tuinhuisje bouwen bij uw nieuwe woning? Dan wilt u meestal eerst de kadastrale erfgrens bepalen. Een erfgrens is een denkbeeldige lijn tussen twee percelen. Door deze lijn weet u precies welke grond uw eigendom is en wat eigendom is van uw buren. Dit helpt problemen met de buren voorkomen.

Welke opties zijn er?

Kadastrale plattegrond

Wilt u uitbouwen of aanbouwen? Of heeft u interesse in een pand en bent u benieuwd naar verbouwingsmogelijkheden? Hoe meer informatie u in handen heeft, des te beter u beslissingen kunt nemen. De kadastrale kaart geeft een overzicht van het perceel en de omliggende percelen en waar er is gebouwd. U kunt de kadastrale plattegrond direct online bestellen. De erfgrens staat globaal aangegeven.

Veldwerk

Op het moment dat percelen worden verdeeld, bijvoorbeeld bij verkoop, dan worden van een perceel de officiële grenzen vastgelegd. Een landmeter legt dit vast in een veldwerk. Deze meetschets tekent de landmeter in het terrein. De exacte coördinaten en grenzen worden daarna opgeslagen in een database. Een veldwerk vergt wel genoeg kennis om goed te kunnen beoordelen hoe je de maten dient te lezen.

Erfgrens laten inmeten!

Kadasterservice adviseert haar klanten altijd om de perceelgrens te laten inmeten door een erkend landmeter. Vooral om voor alle betrokken partijen duidelijkheid te verkrijgen. De perceelsgrenzen uit het veldwerk zijn doorgaans leidend. In sommige gevallen kunnen er wijzigingen zijn geweest die invloed hebben op de perceelsgrenzen, zoals verjaring. Dit maakt dat de originele grenzen, zoals vastgelegd in een kadastrale kaart en veldwerk, soms niet meer kloppen. Als je de exacte grenzen van een perceel wilt weten, dan moet dit vastgesteld worden met een grensreconstructie. De landmeters via Kadasterservice zorgen voor een nauwkeurige, onafhankelijke inmeting.

Als je een inmeting wenst stuur ons dan een mail en wij brengen je in contact met een deskundige landmeter.

Ja, dat wil ik >