Kadasterservice.nl Eigendomsakte

Je hebt de eigendomsakte nodig van je woning of een ander perceel uit de Kadaster database. Bij Kadasterservice kunt je eenvoudig een kopie opvragen van die akte.

Wat staat er in een Eigendomsakte?

In de eigendomsakte staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in de eigendomsakte; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom*, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kun je een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. Je ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

Eigendomsakte bij Kadaster opvragen

De notariƫle eigendomsakte is het gewaarmerkt document van wie de eigenaar is van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning). Het document wordt opgemaakt bij een notaris (het passeren). De notaris schrijft de akte in bij het Kadaster. De eigendomsakte kan opgevraagd worden van elk soort onroerend goed door iedereen die belangstelling heeft in het document. Als je de eigendomsakte kwijt bent geraakt dan kun je de akte nu direct opvragen bij Kadasterservice.

Van welk adres wil je de Eigendomsakte opvragen?

het betreft

Adres / postcode