Kadasterservice Pakket

Kadasterservice is bij uitstek het platform om kadastrale gegevens op te vragen.
Ieder perceel op Nederlands grondgebied is voorzien van een uniek kadastraal nummer. Dat zijn er ongeveer 6 miljoen. Al deze percelen komen voor op een Kadastrale Kaart en hebben een door het Kadaster gemeten oppervlakte. Van al die percelen kunt u kadastrale gegevens opvragen zoals hierna genoemd.

Waarom biedt Kadasterservice u pakketten aan?

Omdat onze klanten meestal meerdere producten bestellen van een onroerend goed vinden wij het logisch om dan korting te geven en dat doen wij in de vorm van pakketten waarbij u vele euro's voordeel hebt.

Welke Pakketten zijn er?

Bij Kadasterservice kunt u kiezen uit het:

  • Kadaster Voordeel Pakket als uw aanvraag een adres betreft
  • Combi Pakket als uw aanvraag een kadastraal nummer betreft
  • Totaal Pakket als uw aanvraag een perceel zonder (volledig) adres betreft

Alle pakketten bestaan uit de volgende 4 producten:

  • Eigendomsakte
  • Kadastrale Kaart
  • Eigendomsinformatie
  • Hypotheekinformatie

Het voordeel is dan tientallen Euro's !!

Wil je één van onze pakketten bestellen?

Ja, dat wil ik >