Kadasterservice.nl Hypotheekinformatie

Je wilt van een huis de Hypotheekinformatie opvragen. Dat kan eenvoudig en vlot bij Kadasterservice.nl

Wat is hypotheekinformatie?

Het hypotheekregister is een onderdeel van de Openbare Registers van het Kadaster. Van ieder perceel in Nederland is daarin te achterhalen of er hypotheken of beslagen op rusten. Het kan natuurlijk ook dat er géén hypotheken of beslagen op rusten. In dat geval is het perceel onbelast/onbezwaard. Het product Hypotheekinformatie toont die informatie.

Welke hypotheekinformatie kun je opvragen?

Wil je de hypotheek informatie opvragen?

Ja. dat wil ik >