Kadastrale Plattegrond

Je ziet de globale grenzen met de omliggende percelen op de kadastrale plattegrond

Wat is een Kadastrale plattegrond?

Een Uittreksel Kadastrale Kaart met Omgevingskaart bestaat uit twee verschillende overzichten van een perceel, beide op A4-formaat.

 • Uittreksel Kadastrale Kaart
 • Omgevingskaart

Wat kun je ermee?

Een Uittreksel Kadastrale Kaart biedt je in één oogopslag de ligging van het gewenste perceel ten opzichte van omliggende percelen en geeft een globale indicatie van de ligging van de grenzen. Met de Omgevingskaart krijg je een duidelijk beeld van de topografie rondom een perceel.

Wat krijg je geleverd?

Uittreksel Kadastrale Kaart

 • perceelgrenzen
 • belangrijke bebouwing, soms ook kunstwerken en muren
 • straatnamen en huisnummers
 • schaal
 • de kadastrale aanduiding, bijvoorbeeld gemeente Leiden, L 4500
 • bepaalde topografische objecten, bijvoorbeeld spoorrails

Omgevingskaart

 • het door u geselecteerde perceel aangeduid met een symbool
 • bebouwing
 • wegen
 • spoorwegen
 • fiets- en voetpaden
 • groenvoorzieningen
 • water
 • soort bebouwing zoals; postkantoor, kerk, gemeentehuis, politiebureau

Opmerkingen m.b.t. de kadastrale plattegrond:
als het object een appartement betreft dan ontvang je een Kadastrale plattegrond van het grondperceel.

Voor welke locatie zoek je een Kadastrale plattegrond?

Ik zoek via een

Adres / postcode

Ik zoek via een

kadastraal nummer

ik zoek via een

perceel op de kaart