Koopakte Huis Kwijt

Koopakte van uw huis kwijt of van een ander perceel? Dat is heel vervelend. Bij Kadasterservice kunt u eenvoudig een kopie opvragen van die akte, zie onze pagina eigendomsbewijs huis.

Wat staat er in een koopakte van een huis?

In de koopakte staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in de eigendomsakte; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kunt u een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. U ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

De notariƫle eigendomsakte is het gewaarmerkt document van wie de eigenaar is van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning). Het document wordt opgemaakt bij een notaris (het passeren). De notaris schrijft de akte in bij het Kadaster. De eigendomsakte kan opgevraagd worden van elk soort onroerend goed door iedereen die belangstelling heeft in het document. Als u de koopakte kwijt bent geraakt dan kunt u de akte nu direct opvragen bij Kadasterservice.

Wilt u een kopie koopakte opvragen?

Ja, dat wil ik >