Koopakte Opvragen Kadaster

De koopakte laat zien wat er wettelijk is vastgelegd bij de laatste eigendomsovergang van een woning, appartement of bedrijfspand, kadastraal nummer, weiland, perceel grond enz....

Wat staat er in de Koopakte?

In de koopakte staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in de eigendomsakte; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kunt u een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. U ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

Wat kunt u ermee?

De koopakte kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de beschikkingsbevoegdheid te onderzoeken van de gerechtigde. Mogelijk staan er erfdienstbaarheden in beschreven waar je rekening mee moet houden of andere belangrijke bepalingen.

Wat krijgt u geleverd?

Als u de koopakte opvraagt dan ontvangt u een kopie afschrift van de betreffende akte zoals vermeld bij de huidige eigenaar in de kadastrale boekhouding. Betreft de laatste akte een Ruilverkavelingsakte of betreft het titelonderzoek dan ontvangt u het product kadaster Eigendomsinformatie. Die akte kan namelijk niet altijd worden geleverd. Het product Eigendomsinformatie is een uittreksel van die akte.

Van welke locatie wilt u de koopakte opvragen?

Ik zoek via een

Adres / postcode

Ik zoek via een

kadastraal nummer

ik zoek via een

perceel op de kaart