Heeft u alle producten geselecteerd? Ga verder
20 Subheader Kadasterservice

Eigendomsakte

Officiele akte uit de Openbare Registers van het Kadaster


De eigendomsakte laat zien wat er wettelijk is vastgelegd bij de laatste eigendomsovergang van een woning, appartement of bedrijfspand.

Wat staat er in een Eigendomsakte?

In de eigendomsakte staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in de eigendomsakte; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom*, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kun je een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. Je ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

Wilt u oudere akten ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar team@kadasterservice.nl en wij gaan voor u aan de slag.

Wat kun je ermee?

De eigendomsakte kun je bijvoorbeeld gebruiken om de beschikkingsbevoegdheid te onderzoeken van de gerechtigde. Mogelijk staan er erfdienstbaarheden in beschreven waar je rekening mee moet houden of andere belangrijke bepalingen.

Wat krijg je geleverd?

Als je de Eigendomsakte opvraagt, krijg je een kopie afschrift van de betreffende akte zoals vermeld bij de huidige eigenaar in de kadastrale boekhouding. Betreft de laatste akte een Ruilverkavelingsakte of betreft het titelonderzoek dan ontvang je het product Eigendomsinformatie. Die akte kan namelijk niet worden geleverd. Het product Eigendomsinformatie is een uittreksel van die akte.

Altijd handmatige check
25 jaar kadasterservice
100% dekking adressen
Altijd officiƫle documenten