Heeft u alle producten geselecteerd? Ga verder
19 Subheader Kadasterservice

Splitsingsakte + Gratis Tekening

het reglement met afspraken

U heeft een kopie van de Splitsingsakte in Appartementen nodig. U wilt namelijk weten wat de afspraken zijn in het reglement en wie er meebetaalt bij onderhoud in de kosten? En welk aandeel iedere eigenaar voor zijn rekening moet nemen? Ook voor het oprichten van de Vereniging van Eigenaren vraagt de Kamer van Koophandel een kopie van de splitsingsakte van u.

We leveren ook 's-avonds en in het weekend!

Wat is een Splitsingsakte ?

Dit is de notariƫle akte waarbij een kadastraal perceel (het grondperceel) is gesplitst in appartementsrechten. Per appartement is aangegeven voor welk aandeel de eigenaar van het betreffende appartement gerechtigd is in het gehele pand. Dit kan een flat zijn maar ook een portiek, een bedrijvencomplex en zelfs een park met recreatiewoningen.

Wat kunt u ermee?

De splitsingsakte heeft u o.a. nodig t.b.v. de Kamer van Koophandel bij de verplichte oprichting van de Vereniging van Eigenaren. Ook staan er de rechten en plichten in van alle eigenaren van een appartement binnen het gesplitste complex. Op basis van de genoemde aandelen kunt u eenvoudig bepalen wat iedere eigenaar moet bijdragen aan kosten voor bijvoorbeeld het opknappen van de gevel, het dak of schilderwerk.

Wat krijgt u geleverd?

Als u een kopie Splitsingsakte opvraagt krijgt u een kopie afschrift van de betreffende akte zoals deze is ingeschreven bij het Kadaster met daarbij gratis de Splitsingstekening. De Splitsingsakte geeft aan welke appartementen er zijn ontstaan binnen een complex, de datum van de splitsing, een omschrijving van de appartementen, het reglement m.b.t. het complex, enz..

Is er na de hoofdsplitsing een wijziging- of ondersplitsing opgemaakt dan kunt u deze apart opvragen. Dit gaat op basis van offerte. Als de splitsingstekening aanwezig is dan krijgt u ook deze gratis meegeleverd. Wilt u ook het bij de Splitsingsakte behorende Algemene Reglement ontvangen dan doet u nog een aanvraag voor de splitsingsakte.

N.B. de tekening wordt dus niet altijd meegeleverd! Omdat voor de midden jaren zeventig de tekening niet verplicht was voor de notaris om mee in te schrijven.
Is het opgegeven adres niet gesplitst in appartementen dan ontvangt u ter bevestiging daarvan de Eigendomsinformatie en Kadastrale plattegrond c.q. de meest recente akte. Kijkt u ook in de spamfilter want soms komt de informatie daar terecht.

Altijd handmatige check
25 jaar kadasterservice
Ook in de avond en het weekend
Altijd actuele informatie