Heeft u alle producten geselecteerd? Ga verder
Kadaster Drone Fotografie 6

Kadastrale Plattegrond + Omgevingskaart

in één opslag de grenzen met de omliggende percelen


Je ziet de globale grenzen met de omliggende percelen. Handig bij het plaatsen van een schutting of het planten van een boom.

Kadastrale Plattegrond + Omgevingskaart

€ 24,95
Voeg product toe Verwijder product
Bekijk productvoorbeeld

Wat is de Kadastrale Kaart met Omgevingskaart?

Een Uittreksel Kadastrale Kaart met Omgevingskaart bestaat uit twee verschillende overzichten van een perceel, beide op A4-formaat.

 • Uittreksel Kadastrale Kaart
 • Omgevingskaart

Wat kun je ermee?

Een Uittreksel Kadastrale Kaart biedt je in één oogopslag de ligging van het gewenste perceel ten opzichte van omliggende percelen en geeft een globale indicatie van de ligging van de grenzen.
Met de Omgevingskaart krijg je een duidelijk beeld van de topografie rondom een perceel.

Wat krijg je geleverd?

Uittreksel Kadastrale Kaart

 • perceelgrenzen
 • belangrijke bebouwing, soms ook kunstwerken en muren
 • straatnamen en huisnummers
 • de schaal
 • de kadastrale aanduiding, bijvoorbeeld gemeente Leiden, L 4500
 • bepaalde topografische objecten, bijvoorbeeld spoorrails

Omgevingskaart

 • het door u geselecteerde perceel aangeduid met een symbool
 • hoofd bebouwing
 • wegen
 • spoorwegen
 • fiets- en voetpaden
 • groenvoorzieningen
 • water
 • soort bebouwing zoals; postkantoor, kerk, gemeentehuis, politiebureau

Kadastrale Plattegrond + Omgevingskaart

€ 24,95
Voeg product toe Verwijder product
Bekijk productvoorbeeld
Altijd handmatige check
25 jaar kadasterservice
100% dekking adressen
Altijd officiële documenten