Heeft u alle producten geselecteerd? Ga verder
17 Subheader Kadasterservice

Eigendomsakte

Officiele akte uit de Openbare Registers van het Kadaster

De eigendomsakte laat zien wat er wettelijk is vastgelegd bij de laatste eigendomsovergang van een kadastraal nummer.

We leveren ook 's-avonds en in het weekend!


Wat staat er in een Eigendomsakte?

In de eigendomsakte staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in de eigendomsakte; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom*, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kunt u een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. U ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht, scheiding of verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • akte van fusie van Gemeenten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

Wil je oudere akten ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar info@kadasterservice.nl en wij gaan voor je aan de slag.

Wat kunt u ermee?

De eigendomsakte kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de beschikkingsbevoegdheid te onderzoeken van de gerechtigde. Mogelijk staan er erfdienstbaarheden in beschreven waar u rekening mee moet houden of andere belangrijke bepalingen.

Wat krijgt u geleverd?

Als u Eigendomsakte opvraagt ontvangt u een kopie afschrift van de betreffende akte zoals vermeld bij de huidige eigenaar in de kadastrale boekhouding. Betreft de laatste akte een Ruilverkavelingsakte of betreft het titelonderzoek of een primitieve tenaamstelling (een verkrijging die niet meer terug te traceren is naar een akte zoals dat kan voorkomen bij overheden als eigenaar) dan ontvangt u het product kadaster Eigendomsinformatie. De akte kan dan namelijk niet worden geleverd.
Kijkt u ook in de spamfilter want soms komt de informatie daar terecht.

Altijd handmatige check
25 jaar kadasterservice
Ook in de avond en het weekend
Altijd actuele informatie