U bent de eigendomspapieren kwijt van uw huis of een ander perceel en dat is heel vervelend. Bij Kadasterservice kunt u eenvoudig een kopie opvragen van die eigendomsakte.

Wat staat er in de Eigendomsakte?

In het eigendomsbewijs staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in het eigendomsbewijs; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bij Kadasterservice kunt u een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen uit de Openbare Registers van het Kadaster. U ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

Kopie Eigendomspapierens opvragen

Het notariƫle eigendomsbewijs is de gewaarmerkt akte van wie de eigenaar is van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning). Het eigendomsbewijs wordt opgemaakt bij een notaris (het passeren). De notaris schrijft de akte in bij het Kadaster. De eigendomspapieren kunnen opgevraagd worden van elk soort onroerend goed in Nederland door iedereen die belangstelling heeft in het document. Als u het eigendomsbewijs kwijt bent geraakt dan kunt u de akte direct opvragen bij Kadasterservice.

Van welke locatie bent u de Eigendomspapieren kwijt?

het betreft

Adres / postcode

het betreft

kadastraal nummer

het betreft

een perceel dat ik aangeef op de kaart