Splitsingsakte opvragen met Gratis Splitsingstekening

Wat zijn de afspraken binnen de VVV (Vereniging van Eigenaren)?
Wie betaalt bij onderhoud de kosten? En welk aandeel betaal je?

Wat is een Splitsingsakte?

Een Splitsingsakte is de notariƫle akte waarbij een kadastraal perceel (het grondperceel) is gesplitst in appartementsrechten. Per appartement is aangegeven voor welk aandeel de eigenaar van het betreffende appartement gerechtigd is in het gehele pand. Dit kan een flat zijn maar ook een portiek, een bedrijvencomplex of zelfs een park met recreatiewoningen.

Wat kun je met een Splitsingsakte?

De splitsingsakte heb je o.a. nodig t.b.v. de Kamer van Koophandel bij de verplichte oprichting van de Vereniging van Eigenaren. Ook staan er de rechten en plichten in van alle eigenaren van een appartement binnen het gesplitste complex. Op basis van de genoemde aandelen kun je eenvoudig bepalen wat iedere eigenaar moet bijdragen aan kosten voor bijvoorbeeld het opknappen van de gevel, het dak of schilderwerk.

Wat krijg je geleverd na het opvragen?

Als je een kopie Splitsingsakte opvraagt krijg je een kopie afschrift van de betreffende akte zoals deze is ingeschreven bij het Kadaster met daarbij gratis de Splitsingstekening. De Splitsingsakte geeft aan welke appartementen er zijn ontstaan binnen een complex, de datum van de splitsing, een omschrijving van de appartementen, het reglement m.b.t. het complex, enz..
De tekeningen zijn sinds 1973 een onderdeel van de Splitsingsakte.


Wil je een Splitsingsakte opvragen?

Ja, dat wil ik >