Eenvoudig Betalen

Onze klanten kunnen op meerdere manieren betalen. Waaronder iDEAL!

Kies de manier die u het prettigst vindt:

Ideal / Paypal

Ideal/Paypal betekent dat u met Internet bankieren betaalt. iDEAL/Paypal wordt aangeboden door ABN AMRO, Postbank, Rabobank, ING Bank en SNS Bank. iDEAL is de snelste manier om te betalen. Als u met iDEAL/Paypal betaalt, wordt uw aanvraag z.s.m. in behandeling genomen. iDEAL/Paypal is beveiligd zodat er geen misbruik van uw gegevens kan worden gemaakt.

Betalen door middel van een bankoverschrijving

U kunt betalen door het totaalbedrag van uw bestelling vooruit over te maken. De benodigde betalingsgegevens staan vermeld op de bevestiging die u per e-mail ontvangt na het verzenden van de aanvraag. Zo gauw als Kadasterservice de bevestiging van uw betaling ontvangt neemt zij uw aanvraag in behandeling.

Levering

Levering van de kadastrale informatie geschiedt na betaling van de kosten per e-mail naar het op het aanvraagformulier opgegeven e-mailadres. Ook 's-avonds en in het weekend. De kosten van de producten op de site zijn de kosten per kadastraal nummer. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Levering van de gegevens geschiedt binnen 1 werkdag na de ontvangst van uw betaling behoudens uitzonderingen door overmacht. Indien een product niet geleverd kan worden c.q. niet blijkt te bestaan voor het opgevraagde adres dan brengen wij onderzoekskosten in rekening t.h.v. een kwartiertarief zijnde € 32,50. Vragen wij om aanvullende informatie dan bent u verplicht daar aan mee te werken opdat wij aan onze leveringsplicht kunnen voldoen. Wij leveren uitsluitend kadastrale gegevens van percelen gelegen in Nederland. Ruilen of retourneren van de producten is niet mogelijk. Online geleverde producten van Kadasterservice behoren tot een categorie waarop het recht van ontbinding van de koop niet van toepassing is. Dit betreft zaken die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden. Dit staat vermeld in de richtlijn Koop op afstand en art. 7: 46d BW. U kunt binnen 3 weken reclameren m.b.t. door u opgevraagde kadastrale informatie.

Uitzonderingen

Uitzonderingsgevallen koopsom

In een aantal gevallen is de koopsom niet bekend;

 • als de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden (er zitten doorgaans enkele weken of maanden tussen het sluiten van de koop en het tekenen van de akte bij de notaris). De akte is dan nog niet ingeschreven en daardoor is de koopsom nog niet bekend bij het Kadaster;
 • als de postcode en huisnummer om welke reden dan ook niet in de akte voorkomt. Bijvoorbeeld; bij een recreatiewoning;
 • als het gaat om een huurwoning is er geen koopsomdata bekend (tenzij deze woning aan de huurder of een ander is verkocht);
 • als het de aankoop is van een bouwkavel in een nieuwbouw en het betreft de eerste eigenaar (in dat geval staat in de akte alleen de prijs van de grond vermeld);
 • Als er na de aankoop een uitmeting/vernummering heeft plaatsgevonden;
 • als het object verkocht is met meer onroerend goed (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot het object);
 • als het gaat om een splitsing van een perceel (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie);
 • als een perceelsgedeelte in een nieuwbouwproject wordt gemeten vindt vernummering plaats en wordt de koopsom niet mee overgenomen bij het nieuwe gevormde ′gehele′ perceel;
 • als de overdracht een andere aard heeft dan een verkoop van een bestaande woning. Bijvoorbeeld; als het perceel is verkregen uit een akte van (echt)scheiding of een verklaring van erfrecht;
 • als de koopsom kleiner is dan € 5.000,-- of hoger dan € 5.000.000,-- en
 • als het een overdracht is van vóór 1993, dan is de koopsom niet digitaal beschikbaar.

Uitzonderingsgevallen koopjaar

In een enkel geval is het koopjaar niet bekend;

 • als het gaat om een splitsing van een perceel (het koopjaar is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie).

Uitzonderingsgeval Eigenaar overleden

Staat er een overleden persoon als eigenaar op het product kadaster Eigendomsinformatie dan is dat buiten de verantwoordelijkheid van het Kadaster. Het zijn de erven (eigenaren) die via een notaris een Verklaring van Erfrecht of Akte van Verdeling kunnen laten opmaken. Deze akte laat de notaris dan inschrijven. De erven zijn dat echter niet verplicht.

Uitzonderingsgevallen oppervlakte

In een paar gevallen is de oppervlakte niet beschikbaar;

 • als het object een appartement is.
 • als het perceel een deelperceel is (er is dan mogelijk sprake van een voorlopige oppervlakte zoals die in de akte is vermeld. De werkelijke oppervlakte van het gedeeltelijke perceel moet door ons dan nog vastgesteld worden).

Uitzonderingsgeval Appartementseigenaren

Betreft het adres geen appartement dan ontvangt u ter bevestiging daarvan de producten Eigendomsinformatie en de Kadastrale plattegrond.
Het bestand heeft een actualiteit van circa 1 maand geleden.

Uitzonderingsgeval kadastrale kaart

In een paar gevallen is de kadastrale kaart niet beschikbaar. Als het perceel te groot is voor de schaal 1:5000


Uitzonderingsgevallen Hypotheek informatie

 • als de hypotheek van voor 1995 is dan staat er een verwijzing naar het deel en nummer van de inschrijving. Deze is als kopie Hypotheekakte separaat op te vragen.


Uitzonderingsgevallen Splitsingstekening

 • als de Splitingsakte voor circa 1973 is ingeschreven dan is er geen splitsingstekening beschikbaar.


Team Kadasterservice