Disclaimer

Kadasterservice baseert zich bij het leveren van producten op informatie uit voor ieder toegankelijke bronnen zoals Kadaster, Kadata en PDOK.

Het is niet mogelijk om een conform door u opgegeven specificaties opgesteld en geleverd product retour te sturen naar Kadasterservice. Kadasterservice zal dergelijke kosten niet restitueren..

Kadasterservice behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Team Kadasterservice