Hypotheekregister

U wilt van een huis de hypotheek gegevens opvragen. Dat kan eenvoudig en vlot in het hypotheekregister bij Kadasterservice. Dat kan zijn een overzicht van alle Hypotheken en Beslagen op het product Hypotheekinformatie of een kopie van een Hypotheekakte of Beslag dat op een perceel rust.

Wat is het hypotheekregister?

Het hypotheekregister is een onderdeel van de Openbare Registers van het Kadaster. Van ieder perceel in Nederland is daarin te achterhalen of er Hypotheken en/of Beslagen op rusten. Het kan natuurlijk ook dat er géén hypotheken of beslagen op rusten. In dat geval is het perceel onbelast/onbezwaard.

Wilt u de hypotheek informatie opvragen?

Ja. dat wil ik >