Kadasternummer Opzoeken

Kadasternummer Opzoeken? Je hebt een kadastraal nummer waar je kadastrale gegevens van wilt opvragen. Heb je nog geen kadastraal nummer lees dan toch verder!

Wat is een kadasternummer?

Ieder perceel op Nederlands grondgebied is voorzien van een uniek kadastraal nummer. Dat zijn er ongeveer 6 miljoen. Al deze percelen komen voor op een Kadastrale Kaart en hebben een door het Kadaster gemeten oppervlakte.

Hoe ziet een kadasternummer er uit?

De kadastrale aanduiding bestaat uit verschillende onderdelen.
Bijvoorbeeld de kadastrale aanduiding: GRONINGEN W 12345 bestaat uit

  • de kadastrale Gemeente: GRONINGEN
  • de sectie(letter): W
  • het kadastrale nummer: 12345


Betreft een perceel een appartementsrecht dan komt er achter het nummer een appartements index te staan.
De kadastrale aanduiding ziet er dan als volgt uit:
GRONINGEN W 12345 A12 OF W 12345 A27

Welke producten kun je opvragen?

Of bestel het Combi pakket met alle 4 voornoemde producten.
Voordeel ruim € 40,-

Wil je gegevens van een kadasternummer opvragen?

Ja. dat wil ik >
Heb je nog geen kadasternummer dan kun je via de kaarttool eenvoudig een perceel selecteren en daarvan de kadastrale gegevens opvragen.

Wil je via de kaart van een perceel de gegevens opvragen?

Ja, dat wil ik >