Eigendomspakket Kadaster

Je hebt de eigendomsgegevens nodig van je woning of een ander adres. Bij Kadasterservice kunt je eenvoudig de Eigendomsinformatie en Eigendomsakte
opvragen.

Wat staat er zoal in die 2 producten?

Er staat hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat informatie over de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom*, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte. Bedingen en eventueel erfdienstbaarheden Je ontvangt altijd de meest recente akte.

De meest recente akte kan o.a. ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.

Eigendomspakket bij Kadasterservice opvragen

De notariële eigendomsakte is het gewaarmerkt document van wie de eigenaar is van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning). Het document wordt opgemaakt bij een notaris (het passeren). De notaris schrijft de akte in bij het Kadaster. De eigendomsakte kan opgevraagd worden van elk soort onroerend goed door iedereen die belangstelling heeft in het document. Als je de eigendomsakte kwijt bent geraakt dan kun je de akte nu direct opvragen bij Kadasterservice. Het product Eigendomsinformatie is een uittreksel van de akte en geeft een handig en beknopt overzicht van de actuele eigendomssituatie.

Van welk adres wil je het Eigendomspakket opvragen?

het betreft

Adres / postcode