Kadastrale Kaart

Je ziet de globale grenzen met de omliggende percelen op de Kadastrale Kaart.

Wat kun je ermee?

Een Uittreksel Kadastrale Kaart biedt je in één oogopslag de ligging van het gewenste perceel ten opzichte van omliggende percelen en geeft een globale indicatie van de ligging van de grenzen. Handig als u een schutting wilt plaatsen of een boom. Ook als er onduidelijkheid is over grens met de buren.

Wat krijg je geleverd?

Uittreksel Kadastrale Kaart

  • perceelgrenzen
  • belangrijke bebouwing, soms ook kunstwerken en muren
  • straatnamen en huisnummers
  • schaal
  • de kadastrale aanduiding, bijvoorbeeld gemeente Leiden, L 4500
  • bepaalde topografische objecten, bijvoorbeeld spoorrails

Opmerkingen m.b.t. de kadastrale plattegrond:
als het object een appartement betreft dan ontvang je een Kadastrale plattegrond van het grondperceel.

Voor welke locatie zoek je een Kadastrale kaart?

Ik zoek via een

Adres / postcode

Ik zoek via een

kadastraal nummer

ik zoek via een

perceel op de kaart