Persbericht

Persbericht

Onderwerp: Oneerlijke concurrentie door Kadaster met Google advertenties
Datum persbericht:
1 juli 2020

‘Ongepast commercieel handelen door het Kadaster’

LEIDEN – Kadasterservice, een particuliere aanbieder van kadastrale gegevens, vraagt in een brief aan ministers Wiebes en Ollongren om opheldering. Het zelfstandig bestuursorgaan Kadaster maakt gebruik van de betaalde advertenties via Google (GoogleAds). Met haar bijzondere marktpositie concurreert het Kadaster op de commerciële markt, waardoor deze ernstig wordt verstoord en particuliere ondernemingen het zwaar hebben.

Kadastrale gegevensmarkt

Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder verantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Zij is beheerder van de Openbare Registers met betrekking tot eigendom, hypotheken en kaarten. Deze kadastrale gegevens worden door het Kadaster verkocht aan particulieren en bedrijven.

In de kadastrale gegevensmarkt heeft het Kadaster een monopolie positie en concurreert ze met de marktpartijen. Deze ondernemingen kunnen de gegevens enkel en alleen van het Kadaster aankopen. Eén van de particuliere ondernemingen is Kadasterservice, een familiebedrijf dat 30 jaar kadastrale gegevens doorverkoopt aan derden. Al bijna 20 jaar doet zij dit inmiddels via haar webshop en maakt daarbij gebruik van GoogleAds.

Advertentiestrijd in GoogleAds
In GoogleAds proberen ondernemingen advertentieveilingen te winnen, waardoor hun zoekresultaat zo hoog mogelijk in Google komt te staan. Doordat het Kadaster deelneemt aan deze advertentieveilingen worden de kosten in GoogleAds opgedreven. Als gevolg heeft Kadasterservice de GoogleAds-kosten in de afgelopen jaren ruim moeten verdubbelen.

Doordat het Kadaster gebruikt maakt van de betaalde advertenties van GoogleAds versterkt zij haar reeds zeer dominante marktpositie. De kosten die het Kadaster in GoogleAds maakt, worden gefinancierd uit publieke middelen. Het Kadaster heeft geen inkoopkosten, omdat zij de brongegevens immers zelf beheert. Dit in tegenstelling tot particuliere ondernemingen, die altijd afhankelijk zijn van het aankopen van de kadastrale gegevens bij het Kadaster. Naast dat ondernemingen als Kadasterservice veel geld kwijt zijn aan de advertentieveilingen, dragen zij dus ook bij aan de inkomsten van de grootste concurrent op de markt. Zeer vreemd daarbij is dat het Kadaster met haar strategie in GoogleAds niet voor de nummer één positie gaat voor haar advertenties maar genoegen neemt met de tweede plek en daarmee vooral Kadasterservice zeer dupeert. Ook nog eens zeer oneerlijke concurrentie dus.

Verstoorde concurrentieverhoudingen
Het Kadaster is niet de enige ZBO die haar bijzondere positie (heeft) misbruikt. Op 12 juli 2019 heeft minister Wiebes de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen. Minister Wiebes concludeerde dat het CBS moest handelen in de geest van de Wet markt en overheid. Als ZBO’s zoals CBS en Kadaster commerciële diensten willen verrichten die niet tot hun wettelijke takenpakket behoren, dan moeten zij rekening houden met die bijzondere positie en voorkomen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Juist van een ZBO mag worden verwacht dat zij zich zoveel mogelijk afzijdig houdt om de vrije marktwerking een kans te geven.

Om een einde te maken aan het ‘ongepast commercieel handelen door het Kadaster’, heeft de advocaat van Kadasterservice deze week een verzoek ingediend bij de verantwoordelijke ministers Wiebes en Ollongren. Hierin wordt gevraagd om erop toe te zien dat het Kadaster gaat handelen volgens de Wet markt en overheid en zich bewust wordt van de speciale marktpositie die zij inneemt. ‘Met haar diepe zakken maakt het Kadaster concurreren voor Kadasterservice onmogelijk,’ vertellen de eigenaren van Kadasterservice. ‘Deze vorm van concurrentie is oneerlijk. Het is een pijnlijke zaak.’

Einde persbericht